2015. szeptember 28., hétfő

Didaktikai eszközök

http://hargitamegye.ro/ui/images/logo.png
Sikeresen pályáztunk Hargita Megye Tanácsa által meghirdetett tavaszi Ifjúsági tevékenységeket támogató programján. Célunk szemléltető iskola fejlesztése-didaktikai eszközök vásárlása volt, amellyel iskolánk, a Benedek Elek Pedagógiai Líceum elemi tagozatát gazdagítsuk.
E korszerű didaktikai eszköztár alkalmazása lehetőséget nyújt az alternatív módszer alapelveinek kiteljesítésére, oktató-nevelői munkánk színvonalának emelésére, az ismeretszerzés és elmélyítés hatékonyabbá, változatosabbá, színesebbé tételére,  az alkalmazható tudás biztosítására, a tanulók aktív részvételére, a tanulási nehézségekkel küzdő diákok felzárkóztatására, a játékos és az életkori sajátosságokhoz, egyéni ritmushoz igazodó tanulás megvalósításához, az önálló, egész életen át tartó tanulási igény megalapozásához, valamint Hargita megye oktatási célkitűzéseihez  igazodó  minőségi, hatékonyságnövelő, eredményes iskolai munkához.
A didaktikai eszközöket hivatalos keretek között átadtuk a kisdiákoknak és osztálytanítóiknak. A gyerekek nagy érdeklődéssel, kíváncsian vették birtokukba, próbálták ki az új "játékokat".
Nagy megelégedéssel vettük tudomásul, hogy pályázatunk elérte kitűzött céljait, ezt bizonyították a tágra nyílt gyerekszemek.
Köszönet illeti ezért Hargita Megye Tanácsát, akinek támogatásával megvalósíthattuk projektünket.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.