2018. november 1., csütörtök

VI.REGIONÁLIS SZIMPÓZIUM

Hatalmas érdeklődésnek örvendett az október 31-én, hatodik alkalommal megszervezett regionális szimpózium. Nem csoda, ugyanis ez alkalommal a mindig aktuális téma, "A román nyelv hatékony tanítása-tanulásá"-val kapcsolatos előadásokat hallgathattak meg az erre kíváncsi pedagógusok és pedagógusjelöltek is.
Az idei szimpózium, az előadásokat tekintve rendhagyónak számít, ugyanis az előző alkalmaktól eltérően, ebben a kiadásában a rendezvénynek nem a dolgozataikat mutatták be a pedagógusok, hanem meghívott előadóink voltak.
A témánk többrétű aktualitása miatt úgy gondoltuk, nagyon hasznos lesz mindannyiunk számára olyan kollégákat meghívni előadóknak, akik nem csupán a mindennapi munkájuk részeként foglalkoznak a román nyelv oktatásával, hanem körünkben szaktekintélynek tekinthetők. Ezzel a plusszal próbáltuk még színvonalasabbá tenni a VI. szimpóziumot, és még egyszer köszönjük előadóinknak eddigi törekvéseiket, hasznos előadásaikat.
Mi hisszük, hogy a magyar tanítók közös mottója iskolánk névadójának, Benedek Eleknek a gondolata, miszerint „az állam nyelvét meg kell tanulni, édesanyánk nyelvét nem szabad elfelejteni”. Ezért munkálkodunk a gyerekekkel nap mint nap, és a tanítók lelkiismeretes és hozzáértő ténykedéseit bizonyítja az a sok hasznos ötlet, amit az idei szimpóziumra küldtek a témában.
Október 14-éig lehetett dolgozatokkal benevezni: 61 pedagógus 42 dolgozattal jelentkezett. Ezeket a dolgozatokat egy elektronikus kiadványban meg is jelentettük.
Mintegy 500-ra tehető azon személyek száma, akik jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket, és reményeink szerint rengeteg elméleti tanáccsal és hasznos gyakorlati ötlettel távoztak.
Partnereink voltak:
Apáczai Csere János Pedagógusok Háza
Hargita megye Tanfelügyelősége
Rendezvényünk fő támogatója ez alkalommal is Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala volt.
Köszönetet mondunk további támogatóinknak is:
Frieske Pan pékség
Rip-Rop pékség
Alcalinia-Distribution Srl

2018. október 14., vasárnap

Fuss NEKI! 2018

Idén is nekifutott kis csapatunk, hogy iskolánk környezetét élhetőbbé, hasznossá és a gyerekek számára vonzóvá tehessük.
Egyesületünk alelnökének, Vass Ágotának irányításával, buzdításával futóink - Mihály Anna-Mária, Jakab Anna-Mária, Brustur Anna Mária, Cseresnyés Zalán-Csaba, Sükös József Soma, Bartus Virág, Péter Boróka, Szabó- Szélyes Szilvia, Márton Emese, Dobai Gerzson és Bartus Attila - eredményes munkát végeztek. Segítségükkel nagyon sokan támogatták célunkat. 
 Ezúton is köszönjük futóinknak a lelkes hozzáállást és adományozóinknak a nagylelkű felajánlásokat. Isten fizesse!
 
 
 
 
 
 

2018. augusztus 24., péntek

BGA pályázat

Egyesületünk egyik fő tevékenysége az oktatásra jellemző különböző tevékenységek szervezése: fesztiválok, előadások, kulturális-művészeti események, tapasztalatcserék, kiállítások, továbbképzők, konferenciák, tudományos eszmecserék, a régióra jellemző kulturális események, hagyományok őrzése. Másik fő célunk, hogy építő és felelős módon elősegítsük és fejlesszük a diákok, tanítók és tanárok tanórai és tanórán kívüli tevékenységét. Ezek a tevékenységek, rendezvények megszervezéséhez és lebonyolításához volt szükségünk hordozható, minél könnyebben kezelhető laptopra, amely gond nélkül biztosítja szükséges informatikai hátteret.  
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott támogatás összegét 2 laptop megvásárlására fordítottuk. Az egyik laptop a most kezdődő tanévben osztályunkban az interaktív táblával összekötve lesz használva minden nap. A másik laptop rendezvényeken előadások informatikai hátterét biztosítja, elsőként az október végén megszervezendő VI. Regionális Szimpóziumon lesz használva.
 
2018. augusztus 21., kedd

A Föld, amelyen élünk

Már jó ismerősként megyünk erdei iskolába Kalibáskőre, mégis mindig valami újat tanulunk. Elsősorban a környezetünkről, a természetről, ugyanakkor magunkról, a csapatunkról, társainkról is. 
A Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala által támogatott projektben osztályunk minden tanulója részt vett. Maximálisan elértük kitűzött céljainkat:
 - tudásban gyarapodtunk
 - a környezetvédelem újabb kis magocskáit vetettük el
 - rengeteget kirándultunk
 - egész nap a szabad levegőn tartózkodtunk
 - s nem utolsó sorban tanultuk az együttélés szabályait
Köszönjük a lehetőséget és támogatást!2018. június 22., péntek

Fuss neki! 2017


A Székelyudvarhelyi KözösségiAlapítvány Fuss neki! rendezvényén szerzett összeget az Elek Apó Unokái Egyesület a Benedek Elek Pedagógiai Líceum területrendezésére gyűjtötte.
Nagy erőkkel zajlottak az előkészületek, szülők és diákok együtt kalákáztak azon a térrészen, ahol szerettük volna kialakítani a szabadban oktatás körülményeit. 

 
 Ezt követően a terület lapos részét térkövezték, majd az öreg fák alatt igazi szabadtéri tantermet hoztunk létre, ahol 40 ülőhelyet alakítottunk ki farönkökből. 

             


A földes talajt fűmaggal szórtuk be, hogy szép pázsit legyen idővel, a térkövezett részre iskolánk rajztanárának vezetésével a középiskolás diákok iránytűt, ugróiskolát, labirintust, ügyességi pályát festettek.


Nagy megvalósítás ez számunkra, és példás összefogás is egyben, hiszen akinek szívügye volt az eddig használhatatlan terület, szabadidejében önkénteskedett, kalákázott, segített ahol csak tudott. 
Az így kialakított tér már mindenki számára belakható, szabadidős és tanórák helyszínévé vált, pihenő- tanuló- és szórakozóhely egyben. A gyerekek számára igen inspiráló környezet, nagyon sokrétű tevékenységre használható.
A futballkapuk, a színes udvar, a szabadtéri tanterem biztonságos, esztétikus, gazdagabb tevékenységi lehetőséget biztosít az iskola tanárainak és diákjainak megszervezni és eltölteni az oktatói munkát és a tanórák közötti szabad perceket.
Köszönjük a lehetőséget, a jókedvet, a munkát, a szórakozást, az együttlétet!

2018. június 15., péntek

VI. regionális szimpózium


A román nyelv hatékony tanítása, tanulása óvodában és kisiskolában

2018. október 31.

Partnerek:
Hargita Megye Tanfelügyelősége
Apáczai Csere János Pedagógusok Háza
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége

Indoklás
A szimpózium ötlete egy magyar nyelvű módszertani - tudományos gyűjtemény szükségességéből született. Az elemi tagozaton tanító pedagógusok, az idők folyamán számos oktatási projektet valósítottak meg, valamint helyi, nemzeti és nemzetközi partnerséggel büszkélkedhetnek. Olyan tapasztalatokra tettek szert, amit érdemes továbbadni. Valós eszme- és tapasztalatcsere valósulhat meg ezzel az országos szintű projekttel. Szimpóziumunk arra ösztönzi a pedagógus kollégákat, hogy minél több innovatív módszert használjanak a tanítási – tanulási folyamat során, ezáltal is hatékonyabbá téve munkájukat és a gyerekek tanulását.

Konkrét célkitűzések:
1. Az új tanterv szerint, megváltozott a sajátos kompetenciák mennyisége és tartalma valamint a román nyelv tanításának koncepciója is. A hazai óvodai és elemi oktatásban tanító pedagógusok hangsúlyosan figyeljenek a román nyelv tanításának/tanulásának újszerű megközelítésére. Ez a fajta megközelítés a nyelvhasználatra fekteti a hangsúlyt, használható tudást biztosítva.
2. Eszme- illetve tapasztalatcsere valósuljon meg a hazai pedagógusok között.
3. Elektronikus könyv (CD) létrehozása, amely a résztvevők munkáit tartalmazza.
4. A projektben részt vevő óvodás és kisiskolás gyerekek által beküldött képzőművészeti alkotásokból kiállítás létrehozása ”Îmi place și vreau să știu…” címmel.

Célcsoport:
-          azon óvodapedagógusok és tanítók, akik a hazai oktatásban magyar nyelven tanítanak, illetve tanítványaik


Javaslatok:
Oktatási tevékenységek, projektek megtervezése az új tanterv koncepciója szerint.

A lebonyolítás időpontja, helyszíne:
·         2018. október 31., Művelődési Ház - koncertterem, Székelyudvarhely

Szabályzat:
FONTOS! Online regisztráció szükséges a Hargita megyei Apáczai Csere János Pedagógusok Házának honlapján. Ezáltal minden hallgató, résztvevő részvételi igazolást kap.

A. Résztvevők beiratkozása:
·         Határidő: 2018. október 14.
·         Benevezési lap kitöltése, elküldése (1. sz. Melléklet)
·         A dolgozat beküldése / megjelentetése
B. A dolgozatok leadása :
Ø  A pedagógusok a benevezési lapot szkennelve és a dolgozatot e-mailen  2018. október 14-ig az egyesuletelekapo@gmail.com címre küldik.
Ø  Ha részt vesz a szimpóziumon és elektronikus formában (CD-n) is szeretné megjelentetni dolgozatát, akkor 25 lejes adományát a következő számlaszámra fizetheti be:
Asociația „Elek Apó Unokái”
CUI: 31428024
IBAN: RO09RNCB0156131876170001
BCR – Odorheiu Secuiesc
A befizetésnél megjegyzésként oda kell írni, hogy „Donațieés a saját nevet. Az adomány kiegészíti a szervezési költségeket.
Ø  A kitöltött benevezési űrlapot (1. sz. Melléklet), az eredetiségnyilatkozatot, a felcímkézett képzőművészeti munkákat (a dolgozat mellékleteit), az adományról szóló igazolás fénymásolatát, valamint egy elcímzett és bélyeggel ellátott A4-es méretű borítékot a következő címre kell elküldeni:
                        LICEUL PEDAGOGIC BENEDEK ELEK (Asoc. Elek Apó Unokái)
                        P-ța Márton Áron Nr.2
                        535600 – Odorheiu Secuiesc
jud. Harghita
Ø  A szimpóziumon való részvétel történhet személyes részvétellel vagy csak a dolgozat beküldésével
Ø  A képzőművészeti alkotásokat, amelyek a tanító dolgozatának mellékletei, a gyerekek szabadon választott technikával készíthetik (rajz, festmény, kollázs, stb.) A4-es formátumban.
Ø  A munka jobb alsó sarkát címkézzék a következőképpen:
AZ ALKOTÁS CÍME:
A TANULÓ NEVE:
OSZTÁLY:
INTÉZMÉNY:
HELYSÉG ÉS MEGYE:
FELKÉSZÍTŐ PEDAGÓGUS NEVE:
Ø  A képzőművészeti munkákat iratfóliába helyezve kell elküldeni.
C.  A dolgozatok szerkesztése: KÉRJÜK FIGYELMESEN ELOLVASNI ÉS BETARTANI!
Ø  A4-es formátumban 1,5-ös sorközzel, román karakterekkel legyen szerkesztve Microsoft Word-ban, a szegélyméret mindkét oldalon 20 mm legyen, legfeljebb 8–10 oldal terjedelemben.
Ø  A cím nagybetűkkel (Times New Roman 14 Bold) íródjon, a sor közepére helyezve.
Ø  A címet követő sorban tüntessék fel a szerző nevét és az intézményt (Times New Roman 12).
Ø  A szerző neve alatti második sorban kezdődjön a szöveg írása (Times New Roman 12).
Ø  Az oldalakat nem kell megszámozni.
Ø  A bibliográfiát a dolgozat végén kell feltüntetni.
Ø  A szerzők felelősséget vállalnak a dolgozatok hitelességéért és a szellemi jogok tulajdonának tiszteletben tartását illetően kitöltik a mellékelt eredetiségnyilatkozatot.
Ø  Azt a dolgozatot, amely nem felel meg a fenti követelményeknek, nem áll módunkban megjelentetni a rendezvény CD-kiadványában.

E. Értékelés:
Minden dolgozattal részt vevő pedagógus kap:
·         részvételi oklevelet
·         igazolást
·         ISBN számmal ellátott CD-t (ha igényelte a dolgozata elektronikus formában való megjelenését)
·         Ezeket a dokumentumokat postán keresztül, a résztvevő által előre elcímzett és bélyeggel ellátott borítékban kapják kézhez.
Azok a pedagógusok, akik hallgatóként vesznek részt az eseményen dolgozat beküldése nélkül és az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza honlapján () online regisztrálnak, részvételi igazolást kapnak.

      Megjegyzés:
Ø  A dolgozat mellékleteként egy pedagógus maximum 3 diák képzőművészeti munkáját küldheti be.
Ø  Nem adunk pénzdíjakat.
Ø  A beérkezett munkákat nem küldjük vissza. A résztvevők jóváhagyásukat adják a jogdíjakhoz (a munkák felhasználhatók naptárakhoz, válogatásokhoz, a szimpózium anyagaiból összeállított könyvhöz, stb., a szerző nevével ellátva).
Ø  A szimpóziumon való részvétellel a fentiekben megfogalmazott pontokat a résztvevők elfogadják.
Kapcsolattartó személyek
·         Demeter Magda – 0744-951491
Vass Ágota – 0747-272626