2020. november 17., kedd

Játékos oktatás a tudomány világában

Újabb sikeres pályázattal gazdagítottuk iskolánkat

A 2020–2021-es tanévet a járványhelyzet okozta nehézségek ellenére sikeresen indította a Benedek Elek Pedagógiai Líceum. Iskolánk alsó tagozatos didaktikai eszközrendszerét bővítettük a Hargita Megye Tanácsához benyújtott és sikeresen elbírált pályázatunk által. Ezúttal a matematika és tudomány korszerű oktatását szolgálja a megannyi eszköz, amelyeket az öt elemis osztály mellet további négy középiskolai pedagógia szakos tanuló is élvezhet a gyakorlatok során. A gondosan kiválogatott eszközök hozzájárulnak a tananyag sikeresebb feldolgozásához, a számfogalom alakításához, a négy alapművelet, törtek, adatok, értelmezéséhez, fejlesztik a logikus és térbeli gondolkodást, a kézügyességet valamint a szűk és tágabb környezet, az emberi test megismerését. Az eszközöket november 17-én adtuk át, illetve mutattuk be.2020. január 20., hétfő

Magyar Mozgáskotta

Az iskolába érkező előkészítős korú gyerekek között végzett fejlettségi mérések alapján a tanulók többségének egyensúlyérzéke labilis, gondolkodási és tapasztalati következtetésekben fejlesztést igényelne, szerialitás területén bizonytalanok.
Ezért kerestünk számukra egy olyan módszert, amely komplex mozgás- és személyiségfejlesztést szolgál.
Tanítóközösségünk úgy gondolta, hogy hatékony segítséget tud nyújtani a Magyar Mozgáskotta módszer az iskolai nevelés folyamatában, amelynek beszerzését 
 
pályázat útján valósíthattuk meg. Használata során a gyermekek meg tudják élni, hogy valamiben értékesek, fontosak, felfedezik a másság értékeit, kibontakoztatják rejtett képességeiket. A mozgás sokoldalú tevékenység, jelen van a szervezett foglalkozásokon, a mindennapos szabad mozgáson túl a játékban, a különböző nevelési területeken, valamint a gondozási és önkiszolgáló tevékenységekben. A Mozgáskotta módszer beépülése a mindennapokba alkalmat ad a prevencióra, illetve hatékony segítséget nyújt a gyermekek célzott (gondolkodás, figyelem, emlékezet, matematikai, zenei képességek) fejlesztésében. 
Köszönjük!
2019. november 18., hétfő

Múltunk és jelenünk - projekt

Osztályunk az elmúlt 4 év alatt ismerkedett hagyományainkkal, őseink eredetével, életével. Kutattunk, kirándultunk, kézműveskedtünk.Erdei iskolában próbáltuk megélni elődeink mindennapjait, kipróbálni / használni a régen használt eszközöket.
Ugyanakkor szorgalmasan tanultuk országunk nyelvét is, mert Benedek Elek szavaival élve „Az állam nyelvét meg kell tanulni, az édesanyátok nyelvét nem szabad elfelejteni.”
Szerettük volna ezt  továbbadni szórványban élő/tanuló magyar gyerekeknek is ezért választottuk úti célul Bukarestet, hazánk fővárosát.
Székelyudvarhely Város Önkormányzatának támogatásával sikerült megvalósítsuk tervünket november 7-9 között.
Gyönyörű három nap volt ez. Csak kulcsszavakban a látottakról:
- Sinaia: Peles kastély
- Románia parlamentje - a Szenátus
- Román Nemzeti Bank
- Ady Endre Elméleti Líceum (az egyetlen magyar iskola a fővárosban)
- I.Károly park - Mauzóleum, az ismeretlen katona sírja
- Grigore Antipa Természettudományi Múzeum
Felejthetetlen élményeinket csak részben tudják visszaadni a fényképek.


2019. október 15., kedd

Digitális tanulás – a holnap oktatásának megtervezése

Iskolánk pedagógusainak célja volt olyan projektet megvalósítani, amellyel a kíváncsiság, a kreativitás  széles útját nyitja meg tanulóink előtt.
A digitális eszközök használata révénképesek lesznek megtalálni és felhasználni az online forrásokat és információkat.
Iskolánk pedagógiai profillal rendelkezik, ahol a jövendőbeli tanítók/tanárok számára modelleket kínálunk, a digitális eszközök és a modern képzési formák használatával.
Minden osztály rendelkezik számítógéppel, projektorral vagy okostáblával. Ezért pályáztunk oktatási szoftver beszerzésére, amivel tevékenységeinket színessé, vonzóvá, gyakorlatiasabbá, interaktívvá tehetjük.A Székelyudvarhely város Önkormányzatának támogatásával sikerült beszereznünk a MozaBook - Classroom oktatási szoftvercsomagot,amelyet 10 osztályteremben használhatunk.
A szoftver megfelelő és hatékony használata érdekében a Mozaik Kiadó által nyújtott képzésen vettek részt pedagógusaink.
Köszönjük a támogatást!