2019. szeptember 12., csütörtök

Síppal, dobbal, nádihegedűvel...


Síppal, dobbal, nádihegedűvel indult az új iskolai év a Benedek Elek Pedagógiai Líceum elemi tagozatos tanulóinak és tanítóinak, ugyanis ünnepélyes keretek között átvehettük azt a temérdek ritmushangszert, melyet a Hargita Megye Tanácsa támogatásával  sikerült megvásárolni.  Az alsó tagozat életében létszükséglet a zene, ének, mozgás, ezért közösségünk fő célja volt, hogy olyan zenei eszközökkel gazdagodjon iskolánk, melyek színesebbé, színvonalasabbá teszik több mint száz kisgyermek énekóráit, de akár mindennapjait is. A támogatásból többek között dobokat, csengőket, zörgőket, triangulumokat vásároltunk, melyeket az ünnepélyes átadás során bemutattunk a gyerekeknek, felhívtuk figyelmüket a helyes használatukra. Az átadót közös énekkel méltattuk, ahol a kíváncsi tanulók ki is próbálhatták a ritmushangszereket.


2019. szeptember 6., péntek

Értesítés

Egyesületünk örömmel értesíti az érdeklődőket, hogy a Hargita Megye Tanácsa által támogatott Zenei kompetencia fejlesztése ritmushangszerek használata által az elemi tagozaton című pályázat segítségével sikerült beszereznünk a szükséges céleszközöket.
Az átadásra 2019. szeptember 12.én de.10 órakor kerül sor a székelyudvarhelyi Benedek Elek Pedagógiai Líceum tornatermében.

2019. július 22., hétfő

Énekkarok testvérkapcsolata a nemzeti összetartozás jegyében


2019. május 22-26. között a székelyudvarhelyi Benedek Elek Pedagógiai Líceum Pitypalatty Gyermekkara először lépte át az országhatárt, és meglátogatta a hajdúdorogi testvérkórusait, a Szent Bazil Görögkatolikus Oktatási Központ Csengettyű és Mécses Énekkarokat. A  kirándulás a BGA Zrt támogatásával valósult meg
A kapcsolat tavaly kezdődött a két intézmény, és az intézményekben működő kórusok között, amikor a hajdúdorogiak voltak vendégségben iskolánknál.
Idén 37 kórustaggal és az iskola 7 pedagógusával tettünk eleget a visszahívásnak, és csodálatos élményekkel, sok hasznos tapasztalattal tértünk haza. A tanulók mindegyike hajdúdorogi családoknál lakott a látogatás ideje alatt, amely során személyes barátságok alakultak nemcsak a gyerekek között, hanem családjaik között is. Minden tanulót leírhatatlan szeretettel, lelkesen fogadtak a vendéglátó családok.
Az iskolában számos közös programon vehettünk részt, órákat látogattunk, megismertük az intézményt, a várost, meglátogattuk a könyvtárat, ahol közös tevékenységeken vettünk részt, eleget tettünk a polgármester úr meghívásának, és a helyi Polgármesteri Hivatal dísztermében találkozhattunk vele.
Kirándultunk Máriapócsra, ott megtekintettük a híres zarándokhely Mária-ikonját, ellátogattunk Debrecenbe, körbejártuk a városközpontot, és tartalmas délelőttöt töltöttünk a híres debreceni Református Kollégiumban.
Részt vettünk a hajdúdorogi Kis éji Zene kórushangversenyen, szép, sikeres koncertet adtunk, és vendéglátóinkkal közösen énekeltünk a helyi görögkatolikus székesegyházban is.
Felejthetetlen volt a Hajdúdorogon töltött néhány nap, könnyes szemmel ültünk autóbuszra, mert búcsúznunk kellett azoktól a vendéglátóinktól, akik családtagként fogadtak otthonaikba bennünket.
Bízunk benne, hogy jövőre Székelyudvarhelyen találkozhatunk.
A Pitypalatty Gyermekkar minden tagjának köszönjük a példás magatartást, a fegyelmezettséget, a koncerten való csodaszép éneklést.
Nagyon büszkék vagyunk rátok!
  Cecília és Klári tanító nénik
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/2019/05/megvalosult_a_magyar_kormany_tamogatasaval_bga_alap.jpg

Képek:

 

2019. július 1., hétfő

VII. REGIONÁLIS SZIMPÓZIUM

„Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélőerejében, saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban.” (Rudolf Steiner)
 
Az Elek Apó Unokái Egyesület
és a
székelyudvarhelyi
Benedek Elek Pedagógiai Líceum

magyar nyelvű Regionális Szimpóziumot 
szervez
        
 A matematikai kompetencia játékos fejlesztése óvodában és kisiskolában
2019. október 31.

Partnerek:
Hargita Megye Tanfelügyelősége
Apáczai Csere János Pedagógusok Háza
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége

Indoklás
A szimpózium ötlete egy magyar nyelvű módszertani - tudományos gyűjtemény szükségességéből született. Az elemi tagozaton tanító pedagógusok, az idők folyamán számos oktatási projektet valósítottak meg, valamint helyi, nemzeti és nemzetközi partnerséggel büszkélkedhetnek. Olyan tapasztalatokra tettek szert, amit érdemes továbbadni. Valós eszme- és tapasztalatcsere valósulhat meg ezzel az országos szintű projekttel. Szimpóziumunk arra ösztönzi a pedagógus kollégákat, hogy minél több innovatív módszert használjanak a tanítási – tanulási folyamat során, ezáltal is hatékonyabbá téve munkájukat és a gyerekek tanulását.

Konkrét célkitűzések:
1. Az új tanterv értelmében megváltozott a sajátos kompetenciák mennyisége és tartalma is. A hazai óvodai és elemi oktatásban tanító pedagógusok hangsúlyosan figyeljenek a matematikai kompetenciák és főképp a logikus gondolkodás fejlesztésére minél változatosabb módszereket használva, biztosítva a játékosságot a használható tudás átadására.
2. Eszme- illetve tapasztalatcsere valósuljon meg a hazai pedagógusok között.
3. Elektronikus könyv (CD) létrehozása, amely a résztvevők munkáit tartalmazza.
4. A megvalósított projektben részt vevő óvodás és kisiskolás gyerekek és pedagógusaik által készített funkcionális didaktikai eszközökből álló kiállítás létrehozása, Móka Matek eszköztára címmel.

Célcsoport:
-          azon óvodapedagógusok és tanítók, akik a hazai oktatásban magyar nyelven tanítanak, illetve tanítványaik


Javaslatok:
GYAKORLATI oktatási tevékenységek, projektek megtervezése, játékgyűjtemények, konkrét feladatok bemutatása a különböző matematikai kompetenciák fejlesztésére az új tanterv koncepciója alapján. Az elméleti témájú dolgozatok beküldését mellőzzük!

A lebonyolítás időpontja, helyszíne:
·         2019. október 31., Művelődési Ház - koncertterem, Székelyudvarhely

Szabályzat:
FONTOS! Online regisztráció szükséges a Hargita megyei Apáczai Csere János PedagógusokHázának honlapján. Ezáltal minden hallgató, résztvevő részvételi igazolást kap.

A. Résztvevők beiratkozása:
·         Határidő: 2019. október 14.
·         Benevezési lap kitöltése, elküldése (1. sz. Melléklet)
·         A dolgozat beküldése / megjelentetése
B. A dolgozatok leadása :
         Ø  A pedagógusok a benevezési lapot szkennelve és a dolgozatot e-mailen 2019. október 14-ig az egyesuletelekapo@gmail.com címre küldik.
           Ø  Ha részt vesz a szimpóziumon és elektronikus formában (CD-n) is szeretné megjelentetni dolgozatát, akkor 25 lejes adományát a következő számlaszámra fizetheti be:
Asociația „Elek Apó Unokái”
CUI: 31428024
IBAN: RO09RNCB0156131876170001
BCR – Odorheiu Secuiesc
A befizetésnél megjegyzésként oda kell írni, hogy „Donațieés a saját nevet. Az adomány kiegészíti a szervezési költségeket.
Ø  A kitöltött benevezési űrlapot (1. sz. Melléklet), az eredetiségnyilatkozatot, a felcímkézett gyermekmunkákat (a dolgozat mellékleteit), az adományról szóló igazolás fénymásolatát, valamint egy elcímzett és bélyeggel ellátott A4-es méretű borítékot a következő címre kell elküldeni:
                        LICEUL PEDAGOGIC  BENEDEK  ELEK (Asoc. Elek Apó Unokái)
                        P-ța Márton Áron Nr.2
                        535600 – Odorheiu Secuiesc
jud. Harghita
Ø  A szimpóziumon való részvétel történhet személyes részvétellel vagy csak a dolgozat beküldésével
Ø  A didaktikai eszközöket, amelyek a pedagógus dolgozatának mellékletei, és a gyerekekkel közösen készültek, címkézzék a következőképpen:
AZ ESZKÖZ CÍME/NEVE:
A TANULÓ NEVE:
OSZTÁLY:
INTÉZMÉNY:
HELYSÉG ÉS MEGYE:
FELKÉSZÍTŐ PEDAGÓGUS NEVE:
C.  A dolgozatok szerkesztése: KÉRJÜK FIGYELMESEN ELOLVASNI ÉS BETARTANI!
Ø  A4-es formátumban 1,5-ös sorközzel legyen szerkesztve Microsoft Word-ban, a szegélyméret mindkét oldalon 20 mm legyen, legfeljebb 8–10 oldal terjedelemben.
Ø  A cím nagybetűkkel (Times New Roman 14 Bold) íródjon, a sor közepére helyezve.
Ø  A címet követő sorban tüntessék fel a szerző nevét és az intézményt (Times New Roman 12).
Ø  A szerző neve alatti második sorban kezdődjön a szöveg írása (Times New Roman 12).
Ø  Az oldalakat nem kell megszámozni.
Ø  A bibliográfiát a dolgozat végén kell feltüntetni.
Ø  A szerzők felelősséget vállalnak a dolgozatok hitelességéért és a szellemi jogok tulajdonának tiszteletben tartását illetően kitöltik a mellékelt eredetiségnyilatkozatot.
Ø  Azt a dolgozatot, amely nem felel meg a fenti követelményeknek, nem áll módunkban megjelentetni a rendezvény CD-kiadványában.

E. Értékelés:
Minden dolgozattal részt vevő pedagógus kap:
·         részvételi oklevelet
·         igazolást
·         ISBN számmal ellátott CD-t (ha igényelte a dolgozata elektronikus formában való megjelenését)
·         Ezeket a dokumentumokat postán keresztül, a résztvevő által előre elcímzett és bélyeggel ellátott borítékban kapják kézhez.
Azok a pedagógusok, akik hallgatóként vesznek részt az eseményen dolgozat beküldése nélkül és az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza honlapján () online regisztrálnak, részvételi igazolást kapnak.

      Megjegyzés:
Ø  A dolgozat mellékleteként egy pedagógus maximum 3 diák képzőművészeti munkáját küldheti be.
Ø  Nem adunk pénzdíjakat.
Ø  A beérkezett munkákat nem küldjük vissza. A résztvevők jóváhagyásukat adják a jogdíjakhoz (a munkák felhasználhatók naptárakhoz, válogatásokhoz, a szimpózium anyagaiból összeállított könyvhöz, stb., a szerző nevével ellátva).
Ø  A szimpóziumon való részvétellel a fentiekben megfogalmazott pontokat a résztvevők elfogadják.
Kapcsolattartó személyek
·         Demeter Magda – 0744-951491
·         Vass Ágota – 0747-272626