2015. augusztus 22., szombat

III. Regionális Szimpózium

Szimpózium - a bal oldali menüben

Az Elek Apó Unokái Egyesület
és a
székelyudvarhelyi
Benedek Elek Pedagógiai Líceum


magyar nyelvű Regionális Szimpóziumot
 szervez
Vers az óvodában, iskolában
– komplex művészeti nevelés, kooperatív, interaktív tanulási, tanítási technikák –
 2015. november 6.
Partnerek:
Hargita Megye Tanfelügyelősége
Apáczai Csere János Pedagógusok Háza
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége

Indoklás
A szimpózium ötlete egy magyar nyelvű módszertani - tudományos gyűjtemény szükségességéből született. Az elemi tagozaton tanító pedagógusok, az idők folyamán számos oktatási projektet bonyolítottak le, és helyi, nemzeti és nemzetközi partnerséggel büszkélkedhetnek. Olyan tapasztalatokra tettek szert, amit érdemes továbbadni. Valós eszme és tapasztalatcsere valósulhat meg ezzel az országos szintű projekttel. Szimpóziumunk arra ösztönzi a pedagógus kollégákat, hogy minél több innovatív módszert használjanak a tanítási – tanulási folyamat során, ezáltal is hatékonyabbá téve munkájukat és a gyerekek tanulását.

Konkrét célkitűzések:
1. A hazai óvodai és elemi oktatásban tanító pedagógusok verseket dolgozzanak fel.
2. Eszme- illetve tapasztalatcsere valósuljon meg a hazai pedagógusok között.
3. Elektronikus könyv (CD) létrehozása, amely a résztvevők munkáit tartalmazza.
4. Óvodás gyerekek és előkészítő illetve I. osztályos diákok által beküldött képzőművészeti alkotásokból kiállítás létrehozása Kedvenc versem címmel.
5. II –IV. osztályos tanulók saját verseinek értékelése, díjazása, gyűjteményben való megjelentetése

Célcsoport:
-          azon óvodapedagógusok és tanítók, akik a hazai oktatásban magyar nyelven tanítanak, illetve tanítványaik

Javaslatok:
1. Oktatási tevékenységek megtervezése versekre alapozva (projektek, oktatási partnerségek, dramatizálás, bábozás, interaktív tábla használata)
2. Beszéd- és kifejezőképesség fejlesztése, kreativitás érvényesítése a versek által.
3. Bármilyen más, a résztvevők által javasolt ötlet.

A lebonyolítás időpontja, helyszíne:
·         2015. november 6., a Benedek Elek Pedagógiai Líceum díszterme, Székelyudvarhely

Szabályzat:
A. Résztvevők beiratkozása:
·         Határidő: 2015. október 20.
·         Benevezési lap kitöltése, elküldése (1. melléklet)
·         A dolgozat beküldése / megjelentetése
B. A dolgozatok leadása :
Ø  A pedagógusok a benevezési lapot, a dolgozatot, a tanulók verseit ill. a képzőművészeti alkotásokat szkennelve e-mailen 2015. október 20-ig az egyesuletelekapo@gmail.com címre küldik.
Ø  Ha részt vesz a szimpóziumon és elektronikus formában (CD-n) is szeretné megjelentetni dolgozatát, akkor 25 lejes adományát a következő számlaszámra fizetheti be postai úton (mandat postal):

Asociatia ”Elek Apó Unokái”
CUI: 31428024
IBAN: RO09RNCB0156131876170001
BCR – Odorheiu Secuiesc

Ø  A kitöltött benevezési űrlapot (1. melléklet), a felcímkézett képzőművészeti munkákat (a dolgozat mellékleteit), az adományról szóló postai igazolás fénymásolatát, valamint egy elcímzett és bélyeggel ellátott A4-es méretű borítékot a következő címre kell elküldeni:
                        LICEUL PEDAGOGIC BENEDEK ELEK (Asoc. Elek Apó Unokái)
                        P-ta Márton Áron Nr.2
                        535600 – Odorheiu Secuiesc
jud. Harghita

            A postai utalványra rá kell írni, hogy ”Donație” és a saját nevet. Az adomány kiegészíti a szervezési költségeket.
Ø  A szimpóziumon való részvétel történhet személyes részvétellel vagy a dolgozat beküldésével (direkt / indirekt)
Ø  A képzőművészeti alkotásokat, amelyek a tanító dolgozatának mellékletei, a kisiskolások szabadon választott technikával készíthetik (rajz, festmény, kollázs, stb.) A4-es formátumban.
Ø  A munka jobb alsó sarkát címkézzék a következőképpen:
AZ ALKOTÁS CÍME:
A TANULÓ NEVE:
OSZTÁLY:
INTÉZMÉNY:
HELYSÉG ÉS MEGYE:
FELKÉSZÍTŐ TANÍTÓ / ÓVÓNŐ NEVE:
E-MAIL:
Ø  A képzőművészeti munkákat iratfóliába helyezve kell elküldeni.

                                                                                                                        
C.  A dolgozatok szerkesztése:
Ø  A4-es formátum, 1,5-ös sorköz, a szegélyméret mindkét oldalon 20 mm, magyar karakterek, legfeljebb 5 oldal Microsoft Word 2003-ban szerkesztve.
Ø  A cím nagybetűkkel (Times New Roman 14 Bold) íródjon, a sor közepére helyezve;
Ø  A címet követő második sorban tüntessék fel a szerző nevét és az intézményt (Times New Roman 12);
Ø  A szerző neve alatti második sorban kezdődjön a szöveg írása (Times New Roman 12);
Ø  Az oldalakat nem kell megszámozni.
Ø  A bibliográfiát a dolgozat végén kell feltüntetni;
Ø  A szerzők felelősséget vállalnak a dolgozatok hitelességét és a szellemi jogok tulajdonának tiszteletben tartását illetően. 
Ø  Az a dolgozat, amely nem felel meg a fenti követelményeknek, nem jelenik meg a CD-n.

D. Versíró verseny gyerekeknek
Ø  „Így rímelünk mi”versíró versenyünkre II-IV. osztályos tanulók verseit várjuk.
Ø  A versíró versenyen való részvétel feltétele a tanító szimpóziumra való benevezése.
Ø  Egy tanító legfeljebb három tanuló versét küldheti be.
Ø  A verseket évfolyamonként értékeljük.
Ø  A versek alatt kérjük megjelentetni:
A TANULÓ NEVE:
OSZTÁLY:
INTÉZMÉNY:
HELYSÉG ÉS MEGYE:
FELKÉSZÍTŐ TANÍTÓ NEVE:
E-MAIL:

E. Értékelés:
Minden résztvevő tanító kap:
·         részvételi oklevelet
·         igazolást
·         ISBN számmal ellátott CD-t (ha igényelte a dolgozata elektronikus formában való megjelenését)
A saját versüket beküldő tanulók emléklapot kapnak, illetve, korcsoportonként díjazva lesznek a legjobb alkotások.
Ezeket postán keresztül, a résztvevő által előre elcímzett és bélyeggel ellátott borítékban kapják kézhez.

      Megjegyzés:
Ø  A dolgozat mellékleteként egy pedagógus maximum 3 diák munkáját küldheti be.
Ø  Nem adunk pénzdíjakat.
Ø  A beérkezett munkákat nem küldjük vissza. A résztvevők jóváhagyásukat adják a jogdíjakhoz (a munkák felhasználhatók naptárakhoz, válogatásokhoz, a szimpózium anyagaiból összeállított könyvhöz, stb., a szerző nevével ellátva).
Ø  A szimpóziumon való részvétellel a fentiekben megfogalmazott pontokat a résztvevők elfogadják.

Kapcsolattartó személyek
·         Demeter Magda – 0744-951491
·         Vass Ágota – 0747-272626                        
                       

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.