2014. szeptember 23., kedd

II. Regionális SzimpóziumA népmese nevelő és személyiségfejlesztő hatása óvodás és kisiskolás korban
 – kooperatív, interaktív tanulási, tanítási technikák – 

 2014. november 7.

Partnerek:
Hargita Megye Tanfelügyelősége
Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala

Indoklás
A szimpózium ötlete egy magyar nyelvű módszertani - tudományos gyűjtemény szükségességéből született. Az elemi tagozaton tanító pedagógusok, az idők folyamán számos oktatási projektet bonyolítottak le, és helyi, nemzeti és nemzetközi partnerséggel büszkélkedhetnek. Olyan tapasztalatokra tettek szert, amit érdemes továbbadni. Valós eszme és tapasztalatcsere valósulhat meg ezzel az országos szintű projekttel.  Szimpóziumunk direkt módon mediatizálja a magyar népmeséket, ugyanakkor arra ösztönzi a pedagógus kollégákat, hogy minél több innovatív módszert használjanak a tanítási – tanulási folyamat során, ezáltal is hatékonyabbá téve munkájukat és a gyerekek tanulását.

Konkrét célkitűzések: 
1. A hazai óvodai és elemi oktatásban tanító pedagógusok népmeséket dolgozzanak fel.
2. Eszme- illetve tapasztalatcsere valósuljon meg a hazai pedagógusok között.
3. Elektronikus könyv (CD) létrehozása, amely a résztvevők munkáit tartalmazza.
4. A dolgozat mellékleteként beküldött tanulói képzőművészeti alkotásokból kiállítás létrehozása Kedvenc népmesém címmel.
Célcsoport:  azon óvodapedagógusok és tanítók, akik a hazai oktatásban magyar nyelven tanítanak

Javaslatok: 
Oktatási tevékenységek megtervezése népmesékre alapozva (lecketervek, oktatási partnerségek, dramatizálás, bábozás, interaktív tábla használata, stb.)
Beszéd- és kifejezőképesség fejlesztése, kreativitás érvényesítése a népmesék által.  
Bármilyen más, a résztvevők által javasolt ötlet.

A lebonyolítás időpontja, helyszíne: 
2014. november 7., a Benedek Elek Pedagógiai Líceum díszterme, Székelyudvarhely

Szabályzat:
A. Résztvevők beiratkozása:
·         Határidő: 2014. október 20.
·         Benevezési lap kitöltése, elküldése (1. melléklet)
·         A dolgozat beküldése / megjelentetése
B. A dolgozatok leadása :
Ø  A pedagógusok a benevezési lapot és az elektronikus formátumú anyagokat (beleértve a tanulók alkotásait is szkennelve) e-mailen keresztül 2014. október 20-ig az egyesuletelekapo@gmail.com címre küldhetik.
Ø  A benevezési díj 25 Ron.
Ø  Akik a dolgozatot elektronikus formában (CD-n) is szeretnék megjelentetni még külön 15 Ron-t fizetnek .
Ezeket a díjakat a következő számlaszámra fizethetik be postai úton (mandat postal):

Asociatia ”Elek Apó Unokái”
CUI: 31428024
IBAN: RO09RNCB0156131876170001
BCR – Odorheiu Secuiesc

Ø  A kitöltött benevezési űrlapot (1. melléklet), a felcímkézett képzőművészeti munkákat (a dolgozat mellékleteit), a beiratkozási és publikálási díj befizetéséről szóló postai igazolás fénymásolatát, valamint egy elcímzett és bélyeggel ellátott A4-es méretű borítékot a következő címre kell elküldeni:
                        LICEUL PEDAGOGIC BENEDEK ELEK (Asoc. Elek Apó Unokái)
                        P-ta Márton Áron Nr.2
                        535600 – Odorheiu Secuiesc
jud. Harghita

            A postai utalványra rá kell írni, hogy ”Taxă participare simpozion” és a saját nevet, vagy „Taxă participare simpozion+CD” és a saját nevet. A részvételi díj fedezi a szervezési költségeket valamint az oklevelek elkészítésének költségeit.
Ø  Egy dolgozatot legfeljebb két résztvevő adhat föl, de mindkettő köteles külön befizetni a nevezési díjat.
Ø  A szimpóziumon való részvétel történhet személyes részvétellel vagy a dolgozat beküldésével (direkt / indirekt) 
Ø  A képzőművészeti alkotásokat, amelyek a tanító dolgozatának mellékletei, a kisiskolások szabadon választott technikával készíthetik (rajz, festmény, kollázs, stb.) A4-es formátumban. 
Ø  A munka jobb alsó sarkát címkézzék a következőképpen:
AZ ALKOTÁS CÍME:
A TANULÓ NEVE:
OSZTÁLY:
INTÉZMÉNY:
HELYSÉG ÉS MEGYE:
FELKÉSZÍTŐ TANÍTÓ / ÓVÓNŐ NEVE:
E-MAIL: 

Ø  A képzőművészeti munkákat iratfóliába helyezve kell elküldeni.
                                                                                                                         
C.  A dolgozatok szerkesztése:
Ø  A4-es formátum, 1,5-ös sorköz, a szegélyméret mindkét oldalon 20 mm, magyar karakterek, Microsoft Word 2003-ban szerkesztve.
Ø  A cím nagybetűkkel (Times New Roman 14 Bold) íródjon, a sor közepére helyezve;
Ø  A címet követő második sorba tüntessék fel a szerző nevét és az intézményt (Times New Roman 12);
Ø  A szerző neve alatti második sorban kezdődjön a szöveg írása (Times New Roman 12);
Ø  Az oldalakat nem kell megszámozni.
Ø  A bibliográfiát a dolgozat végén kell feltüntetni;
Ø  A szerzők felelősséget vállalnak a dolgozatok hitelességét és a szellemi jogok tulajdonának tiszteletben tartását illetően. 
Ø  Az a dolgozat, amely nem felel meg a fenti követelményeknek, nem jelenik meg a CD-n.

D. Értékelés:
Minden résztvevő tanító kap:
·         részvételi oklevelet
·         igazolást
·         ISBN számmal ellátott CD-t (ha igényelte a dolgozata elektronikus formában való megjelenését)
Ezeket postán keresztül, a résztvevő által előre elcímzett és bélyeggel ellátott borítékban kapják kézhez.

      Megjegyzés:
Ø  A dolgozat mellékleteként egy pedagógus maximum 3 diák munkáját küldheti be.
Ø  Nem adunk pénzdíjakat.
Ø  A beérkezett munkákat nem küldjük vissza. A résztvevők jóváhagyásukat adják a jogdíjakhoz (a munkák felhasználhatók naptárakhoz, válogatásokhoz, a szimpózium anyagaiból összeállított könyvhöz, stb., a szerző nevével ellátva).
Ø  A szimpóziumon való részvétellel a fentiekben megfogalmazott pontokat a résztvevők elfogadják.

Kapcsolattartó személyek
·         Demeter Magda – 0744-951491
·         Vass Ágota – 0747-272626BENEVEZÉSI ŰRLAP


Magyar nyelvű Regionális Szimpózium
A népmese nevelő és személyiségfejlesztő hatása óvodás és kisiskolás korban
 – kooperatív, interaktív tanulási, tanítási technikák –

Név


Foglalkozás


Munkahely/iskola, helység


A dolgozat címe


A tanulók neve, akiknek a munkái képezik a mellékletet (max. három)


Elérhetőség
Telefon :                                     
Email :
Cím (ahova az anyagokat küldhetjük)


Megjelenés CD-n
igen                                                      nem

Az anyagok küldési módja
egyszerű                                               ajánlott
Részvétel
- csak a dolgozat beküldésével (indirekt módon)
- a  dolgozat bemutatásával (direkt módon)
A bemutatáshoz szükséges eszközök (ha a dolgozat bemutatása mellett dönt)

MegjegyzésekNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.