2014. május 14., szerda

Csillagösvényen - eleink nyomdokainA székelyudvarhelyi Benedek Elek Pedagógiai Líceum 3. step by step osztálya már  több projektet valósított meg, amely mind jól szolgálta az alternativ módszer kiteljesedését az osztályban és kiváló lehetőséget kínált arra is, hogy a diákok pedagógusaikkal együtt olyan tanórán kívüli tevékenységeken is részt vegyenek, amelyek ezen projektek során tanultakat összegzik, elmélyítik a kisiskolásokban.
Az idei tanévben a Csillagösvényen-eleink nyomdokain témájú féléves projektet vittük véghez sikeresen, melynek záró mozzanataként a kalibáskői erdei iskolában foglaltuk össze tudásunkat, tapasztalatainkat. 
A projekt az iskolában indult, ahol minden héten egy napot őseink történelmének, szokásainak, hagyományainak, mesterségeinek megismerésének szenteltünk: mondákat, történeteket dolgoztunk fel. A munka során a tanulóknak egyéni portfólió is készült a témában.
A projekt fő célja az volt, hogy elősegítse diákjaink magyarságtudatának kialakulását, megismerjék, megtapasztalják elődeink mindennapi életét, jeles ünnepeit, létfenntartásuk körülményeit, hagyományaikat, fennmaradt, művelt régi mesterségeit.
Kalibáskőn, az erdei iskolában mesteremberek, szakemberek irányításával a tanultakat kézzelfoghatóvá tettük, elmélyítettük: kipróbáltuk a régi idők fennmaradt, de lassan feledésbe merülő mesterségeit is. Volt jurtaállítás, íjászat, gazdálkodás, rovásírás, kincskeresés, mondafeldolgozás. Ezáltal maradandóbbá tettük az elméleti ismereteket. „Hacsak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában megtalálja a valamikori játék hangulatát.” (Sütő András) Úgy gondoljuk, ezt teszi lehetővé az erdei iskola, az intézmény falain túllépve.
Nem utolsósorban a szabadidős tevékenységek, játékok még jobban összekovácsolták osztályközösségünket.
Ezúton fejezzük ki köszönetünket támogatóinknak, akik nélkül ez a csodálatos közös élmény, tartalmas tevékenység nem jöhetett volna létre.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.