2016. július 15., péntek

IV. Regionális Szimpózium

Az Elek Apó Unokái Egyesület
és a
székelyudvarhelyi
Benedek Elek Pedagógiai Líceum

magyar nyelvű Regionális Szimpóziumot
                                                           szervez
        
Projektoktatás: Környezettudatos nevelés óvodában és iskolában
2016. november 3.
 Partnerek:
Hargita Megye Tanfelügyelősége
Apáczai Csere János Pedagógusok Háza
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége

Indoklás
A szimpózium ötlete egy magyar nyelvű módszertani - tudományos gyűjtemény szükségességéből született. Az elemi tagozaton tanító pedagógusok, az idők folyamán számos oktatási projektet bonyolítottak le, és helyi, nemzeti és nemzetközi partnerséggel büszkélkedhetnek. Olyan tapasztalatokra tettek szert, amit érdemes továbbadni. Valós eszme- és tapasztalatcsere valósulhat meg ezzel az országos szintű projekttel. Szimpóziumunk arra ösztönzi a pedagógus kollégákat, hogy minél több innovatív módszert használjanak a tanítási – tanulási folyamat során, ezáltal is hatékonyabbá téve munkájukat és a gyerekek tanulását.

Konkrét célkitűzések:
1. A hazai óvodai és elemi oktatásban tanító pedagógusok hangsúlyosan figyeljenek a környezettudatos magatartás kialakítására, oktató-nevelő tevékenységükbe építsék be a témával kapcsolatos ismereteket, tapasztalatokat.
2. Eszme- illetve tapasztalatcsere valósuljon meg a hazai pedagógusok között.
3. Elektronikus könyv (CD) létrehozása, amely a résztvevők munkáit tartalmazza.
4. A projektben részt vevő óvodás és kisiskolás gyerekek által beküldött képzőművészeti alkotásokból kiállítás létrehozása Én és a környezetem címmel.
5. „Kreatív újrahasznosítás” – hulladékokból újragondolt termékek, tárgyak, játékszerek stb. értékelése, díjazása.

Célcsoport:
-          azon óvodapedagógusok és tanítók, akik a hazai oktatásban magyar nyelven tanítanak, illetve tanítványaikJavaslatok:
Oktatási tevékenységek megtervezése környezettudatos nevelésre alapozva (projektek, oktatási partnerségek, interaktív tábla használata)

A lebonyolítás időpontja, helyszíne:
·         2016. november 3., Művelődési Ház - koncertterem, Székelyudvarhely

Szabályzat:
A. Résztvevők beiratkozása:
·         Határidő: 2016. október 17.
·         Benevezési lap kitöltése, elküldése (1. sz. Melléklet)
·         A dolgozat beküldése / megjelentetése
B. A dolgozatok leadása :
Ø  A pedagógusok a benevezési lapot szkenelve és a dolgozatot e-mailen 2016. október 17-ig az egyesuletelekapo@gmail.com címre küldik.
Ø  Ha részt vesz a szimpóziumon és elektronikus formában (CD-n) is szeretné megjelentetni dolgozatát, akkor 25 lejes adományát a következő számlaszámra fizetheti be postai úton (mandat postal):
Asociatia ”Elek Apó Unokái”
CUI: 31428024
IBAN: RO09RNCB0156131876170001
BCR – Odorheiu Secuiesc
Ø  A kitöltött benevezési űrlapot (1. sz. Melléklet), az eredetiségnyilatkozatot, a felcímkézett képzőművészeti munkákat (a dolgozat mellékleteit), a versenyre szánt produktumokat eredeti formájukban, az adományról szóló postai igazolás fénymásolatát, valamint egy elcímzett és bélyeggel ellátott A4-es méretű borítékot a következő címre kell elküldeni:
                        LICEUL PEDAGOGIC BENEDEK ELEK (Asoc. Elek Apó Unokái)
                        P-ta Márton Áron Nr.2
                        535600 – Odorheiu Secuiesc
jud. Harghita

            A postai utalványra rá kell írni, hogy ”Donațieés a saját nevet. Az adomány kiegészíti a szervezési költségeket.
Ø  A szimpóziumon való részvétel történhet személyes részvétellel vagy a dolgozat beküldésével (direkt / indirekt)
Ø  A képzőművészeti alkotásokat, amelyek a tanító dolgozatának mellékletei, a gyerekek szabadon választott technikával készíthetik (rajz, festmény, kollázs, stb.) A4-es formátumban.
Ø  A munka jobb alsó sarkát címkézzék a következőképpen:
AZ ALKOTÁS CÍME:
A TANULÓ NEVE:
OSZTÁLY:
INTÉZMÉNY:
HELYSÉG ÉS MEGYE:
FELKÉSZÍTŐ TANÍTÓ / ÓVÓNŐ NEVE:
E-MAIL:
Ø  A képzőművészeti munkákat iratfóliába helyezve kell elküldeni.
Ø  A Kreatív újrahasznosítás versenyre beküldött tárgyakat is a képzőművészeti alkotásokhoz hasonlóan kell címkézni.

C.  A dolgozatok szerkesztése:
Ø  A4-es formátum, 1,5-ös sorköz, a szegélyméret mindkét oldalon 20 mm, magyar karakterek, legfeljebb 8–10 oldal Microsoft Word 2003-ban szerkesztve.
Ø  A cím nagybetűkkel (Times New Roman 14 Bold) íródjon, a sor közepére helyezve;
Ø  A címet követő második sorban tüntessék fel a szerző nevét és az intézményt (Times New Roman 12);
Ø  A szerző neve alatti második sorban kezdődjön a szöveg írása (Times New Roman 12);
Ø  Az oldalakat nem kell megszámozni.
Ø  A bibliográfiát a dolgozat végén kell feltüntetni;
Ø  A szerzők felelősséget vállalnak a dolgozatok hitelességéért és a szellemi jogok tulajdonának tiszteletben tartását illetően kitöltik a mellékelt eredetiségnyilatkozatot.
Ø  Azt a dolgozatot, amely nem felel meg a fenti követelményeknek, nem áll módunkban megjelentetni a rendezvény CD-kiadványában.

D. Kreatív újrahasznosítás
Ø  Versenyünkre hulladékokból újragondolt tárgyakat, eszközöket, játékokat (produktumot) várunk.
Ø  A versenyen való részvétel feltétele a pedagógus szimpóziumra való benevezése.
Ø  Egy pedagógus egy tárgyat küldhet be.
Ø  Az újrahasznosított produktumokat évfolyamonként értékeljük.
Ø  A tárgyak alatt/mellett kérjük megjelentetni:
A TANULÓ NEVE:
OSZTÁLY:
INTÉZMÉNY:
HELYSÉG ÉS MEGYE:
FELKÉSZÍTŐ TANÍTÓ NEVE:
E-MAIL:

E. Értékelés:
Minden részt vevő pedagógus kap:
·         részvételi oklevelet
·         igazolást
·         ISBN számmal ellátott CD-t (ha igényelte a dolgozata elektronikus formában való megjelenését)
·         Az újrahasznosított tárgyat beküldő tanulók/csoportok emléklapot kapnak, illetve, korcsoportonként díjazva lesznek a legjobb alkotások.
·         Ezeket postán keresztül, a résztvevő által előre elcímzett és bélyeggel ellátott borítékban kapják kézhez.

      Megjegyzés:
Ø  A dolgozat mellékleteként egy pedagógus maximum 3 diák képzőművészeti munkáját küldheti be.
Ø  Nem adunk pénzdíjakat.
Ø  A beérkezett munkákat nem küldjük vissza. A résztvevők jóváhagyásukat adják a jogdíjakhoz (a munkák felhasználhatók naptárakhoz, válogatásokhoz, a szimpózium anyagaiból összeállított könyvhöz, stb., a szerző nevével ellátva).
Ø  A szimpóziumon való részvétellel a fentiekben megfogalmazott pontokat a résztvevők elfogadják.

Kapcsolattartó személyek
·         Demeter Magda – 0744-951491
·         Vass Ágota – 0747-272626
1.      MELLÉKLET  

BENEVEZÉSI ŰRLAP

Magyar nyelvű Regionális Szimpózium

Projektoktatás: Környezettudatos nevelés óvodában és iskolában

Név


Foglalkozás


Munkahely/iskola, helység


A dolgozat címe


A tanulók neve, akiknek a munkái képezik a mellékletet (max. három)


Elérhetőség
Telefon :                                     
Email :
Cím (ahova az anyagokat küldhetjük)


Megjelenés CD-n
igen                                                      nem

Az anyagok küldési módja
egyszerű                                               ajánlott
Részvétel
- csak a dolgozat beküldésével (indirekt módon)
- a  dolgozat bemutatásával (direkt módon)
A bemutatáshoz szükséges eszközök (ha a dolgozat bemutatása mellett dönt)

Megjegyzések                          
                        
                       2.     MELLÉKLET

EREDETISÉGNYILATKOZAT


Alulírott.................................................................. , az  ...................................................................  iskola/óvoda pedagógusa felelősségem tudatában nyilatkozom és aláírásommal igazolom, hogy a(z)
...........................................................................................................................................................  szakdolgozat saját, önálló szellemi munkám, az abban hivatkozott, nyomtatott és elektronikus szakirodalom felhasználása a szerzői jogok általános szabályainak megfelelően történt.

Tudomásul veszem, hogy szakdolgozat esetén plágiumnak számít:
-        a szószerinti idézet közlése idézőjel és hivatkozás megjelölése nélkül;
-        a tartalmi idézet hivatkozás megjelölése nélkül;
-        más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése.

Alulírott tudomásul veszem, hogy plágium esetén szakdolgozatom visszautasításra kerül, és ilyen esetben büntetőeljárás indítható.

................................................... , 2016. ..................


........................................................................
aláírás


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.