2015. november 10., kedd

Beszámolók

A szimpózium a hírekben

Betűvetés művészetekkel 

Képek

Az idén rendezvényünk fő témájaként a verset választottuk. Két mesés év után, ami a téma szempontjából már addig is gazdag segédanyagtárral rendelkezett számunkra, most azért döntöttünk a vers mellett, mert ezzel kapcsolatban már jóval kevesebb a rendelkezésünkre álló eszköztár, ezért talán nehezebben is kezdeményezzük a versfeldolgozás bonyodalmait, szépségeit. Hisszük, hogy a verssel mélyebben is érdemes foglalkozni a mindennapi munkánk során. Gyerekeink rímeken, ritmusokon nőnek fel gazdag népköltészetünknek köszönhetően, aztán, ahogy az idő telik jobban és jobban eltávolodnak a verstől. Bízunk benne, hogy a ma jelenlévők kedvet és bátorságot kapnak minél színesebben, sokoldalúbban feldolgozni a verseket az osztályukban, csoportjaikban.

Cseh Katalin gondolatai a versről nagyon szépen összefoglalják a mondanivalónkat:

"A vers a lélek pancsolása hangban, fényben, ízlelésben, tapintásban.

A vers önkitárulkozás, önkifejezés, az Én árnyalatinak fölvillantása.

A vers ünnep a hétköznapokban, képzeletbeli utazás szavak szárnyán

vagy a csönd fedélzetén.

A vers tükör, melybe ha belenézek (beleolvasok), meglátom önmagam, és

önmagamban a gyarlóság mellett a magasztosat, vagyis az örök emberit.

A vers repülés vagy éppen zuhanás: magasság és mélység érintése.

A vers a vágyak, álmok, benyomások, érzések, érzelmek, gondolatok kifutópályája.

A vers a szó és a szavakon túli, a szavak mögötti végtelen és kiszolgáltatott

világ.

A vers áldás és átok, kegyelem és kárhozat, menny és pokol, az ellentétek

békés egymásba csitulása.

A vers a felnőtt lélek gyermekien tiszta és őszinte játéka: bújócska az elmúlással…

A vers ajándék, melyet meg kell tanulnunk elfogadni és befogadni. Ez a

folyamat egyszerre gyötrelmes és gyönyörűséges. A kisgyermeknek viszont

természetes, mert ő még lénye egészével a versben él, annak ritmusában, zeneiségében,

szókapcsolataiban. A költészet varázsa nem kívülről hat rá, hanem

belülről, a lélek határain belül."

Ezzel a szép témával kapcsolatban összesen 38 tanító kolléga és 31 óvónő 54 szakdolgozattal nevezett be Erdély különböző településéről. Az idei szimpózium elektronikus kiadványa ezeket a tudományos munkákat tartalmazza. 

Ebben az évben versíró versenyt is hirdettünk Így rímelünk mi címmel. A tanító kollégák tanítványai összesen 32 verset írtak, ezeket az alkotásokat iskolánk magyar szakos tanárai zsűrizték, és kategóriánként I., II. és III díjakat adtak a legjobbaknak.  
Köszönjük támogatóinknak az önzetlen segítséget:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.